Scroll Top

Moderátor Jiří Wrobel – Výroční konference – Dorint Hotel Don Giovanni, Praha

Moderátor Jiří Wrobel
ll

Popis akce

Smyslem akce bylo kromě informování o aktuálním stavu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a plánovaném využití zbývajících finančních prostředků dále nastínit strategii podpory českého vzdělávacího systému ze strukturálních fondů EU v budoucím kohezním období s důrazem na regionální školství a systémové projekty. Diskuse se tak dotkla i stavu příprav nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro roky 2014 – 2020.

Moderátor Jiří Wrobel

Akce: Moderace Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Kdy: 23. 10. 2013
Kde: Dorint Hotel Don Giovanni, Praha
Akce v médiích:

Related Posts

Leave a comment